Dret Penitenciari

Realitzem el seguiment de l’expedient penitenciari de la persona privada de llibertat i l’acompanyem durant el compliment de la pena de presó, vetllant pel compliment dels seus drets. Assessorem a les persones que han estat condemnades a una pena de presó, sobre les seves possibilitats d’evitar l’ingrés al centre penitenciari i/o l’assessorem en tots els aspectes de la vida al centre penitenciari, per tractar d’evitar el compliment íntegre de la condemna. Actuem davant de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i els Jutjats de Vigilància Penitenciària en tots els àmbits del Dret Penitenciari.


Classificació
Sol·licitud de revisió de grau.

Sol·licitud de revisió de grau i progressió al tercer grau.

Recurs contra la classificació inicial en primer o segon grau.

Recurs contra la regressió de grau.

Recurs contra el manteniment en primer o segon grau.


Permisos de sortida
Recurs contra la denegació de permís inferior a 48h.

Recurs d’apel·lació contra la denegació del permís superior a 48h.

Oposició al recurs del Ministeri Fiscal contra el permís de sortida.

Recurs contra la denegació d’un permís extraordinari.


Beneficis penitenciaris
Avançament de la llibertat condicional.

Tramitació de l’indult particular autoritzat pel Jutjat de Vigilància Penitenciària.


Llibertat condicional
Recurs contra l’acord de no iniciar l’expedient de llibertat condicional.

Recurs d’apel·lació contra la denegació de la llibertat condicional.

Oposició al recurs del Ministeri Fiscal contra la concessió de la llibertat condicional.

Recurs d’apel·lació contra la revocació de la llibertat condicional.


Règim disciplinari
Recurs al Jutjat de Vigilància Penitenciària contra sancions del Centre Penitenciari.

Recursos d’apel·lació en matèria disciplinària.


Procediments en matèria laboral pel treball penitenciari
Assessorament i tramitació de procediments judicials relacionats amb totes les qüestions de tipus laboral pel treball realitzat a l’interior del Centre Penitenciari.

Trasllats
Sol·licitud i gestió de trasllats.

Recurs contenciós contra la denegació del trasllat.

Sol·licitud de compliment en el país d’origen.