Dret Penal

Representem als nostres clients en totes les fases del procediment penal: instrucció, enjudiciament i execució.

Creiem fermament en la presumpció d’innocència i en el dret a un procediment amb totes les garanties, principis amb què estem compromesos i els quals constitueixen el pilar fonamental del nostre sistema processal.


Delictes contra la vida i la integritat física
Homicidi.

Assassinat.

Lesions.

Avortament.

Negligències mèdiques.


Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic
Furt

Robatori.

Extorsió.

Robatori i furt d’ús de vehicles.

Usurpació de bens immobles.

Defraudacions (estafa, administració deslleial i apropiació indeguda).

Insolvències punibles.

Danys.

Propietat intel·lectual i industrial.

Receptació


Delictes contra la llibertat
Detenció il·legal.

Amenaces.

Coaccions.

Assetjament (stalking).

Assetjament immobiliari o laboral (mobbing).


Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual
Agressions i abusos sexuals.

Assetjament sexual.

Exhibicionisme.

Delictes contra la intimitat
Descobriment i revelació de secrets.

Difusió no autoritzada d’imatges íntimes (sexting).

Violació de domicili.

Delictes contra l'honor
Calúmnies.

Injúries.

Delictes contra la salut pública i de tràfic de drogues
Cultiu, elaboració i tràfic de substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpics.

Consum compartit i clubs cannàbics.

Delictes contra la seguretat vial
Alcoholèmia.

Conducció sota l’efecte d’altres substàncies estupefaents.

Negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia.

Conducció sense permís.

Conducció temerària.

Accidents de trànsit.

Delictes informàtics
Delictes realitzats a través de mitjans informàtics.

Difusió de continguts il·lícits.

Danys informàtics.

Estafes informàtiques.

Delictes de falsedats
Falsedat de document públic.

Falsedat de document oficial.

Falsedat de document privat.

Intrusisme professional.

Delictes contra l'Administració de Justícia
Fals testimoni.

Trencament de condemna o mesures cautelars.

Obstrucció a la justícia.

Delictes contra la Constitució
Delictes contra la corona.

Ultratges.

Rebelió.

Relatius a l’exercici dels drets fonamentals.

Delictes contra l'ordre públic
Desordres públics.

Atemptat a l’autoritat.

Resistència greu a l’autoritat.

Tinença o tràfic d’armes.

Organitzacions i grups criminals.