Àrees de treball

Dret Penal

Representem als nostres clients en tots els assumptes penals que requereixin, oferint assessorament en tot moment i fent-nos càrrec de la seva tramitació des de l’encàrrec fins a l’absolució o la finalització del compliment de la pena.

Exercim la defensa i l’acusació, tant en la jurisdicció ordinària d’adults, com en les jurisdiccions especials, ja sigui el Tribunal del Jurat, l’Audiència Nacional, l’àmbit de menors, el de violència de gènere o els procediments d’extradició passiva.

 

Dret migratori i estrangeria 

Tramitem tot tipus d’expedients, ja sigui en seu administrativa com contenciós-administrativa, en l’àmbit migratori: autoritzacions d’estada, de residència, de residència i treball, renovacions d’autoritzacions temporals, reagrupaments familiars i sol·licituds d’asil i protecció internacional, entre d’altres. També duem a terme la tramitació d’expedients de nacionalitat i exercim la defensa en l’àmbit del dret administratiu sancionador d’estrangeria (expulsions i internaments).

Dret Penitenciari

Realitzem l’assessorament i defensa de les persones privades de llibertat davant l’Administració Penitenciària i els seus corresponents Jutjats de Vigilància Penitenciària, portant un seguiment continu de la persona privada de llibertat i acompanyant-la durant tot el procés d’estada a presó.

 

 

 

 

Dret administratiu

Assessorament en tot tipus de qüestions relacionades amb el Dret Administratiu. Defensa davant l’Administració pública i la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa en tot tipus d’assumptes del dret administratiu sancionador, procediments de tutela de drets fonamentals i reclamacions per responsabilitat patrimonial de les administracions.